Dodano: Piątek, 4 września 2009r. godz.: 13:08. Nr wydania: 93/2009

Liczy się przede wszystkim Wasze bezpieczeństwo

Już jutro o tej porze będziemy się bawić na kolejnym pikniku kolejowym w Racławicach Śląskich. Pamiętajmy przede wszystkim o własnym bezpieczeństwie. Oto kilka zasad, które należy przestrzegać w czasie trwania imprezy.

Po pierwsze należy zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez torowisko. Tory można przekraczać tylko w miejscu przejścia stworzonego między osią budynku dworca, a rampą kolejową. Przed wejściem na torowisko należy upewnić się, iż nie kursuje nim żaden pociąg i żadna drezyna.

Impreza trwa w godzinach od 11 do 19 i w tym czasie zapewniona jest ochrona oraz opieka medyczna realizowana przez naszych strażaków. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przebywających na terenie imprezy poza wyznaczonymi godzinami.

Osoby poniżej 10 roku życia powinny przebywać na terenie imprezy pod opieką dorosłych. Podobnie w czasie przejażdżek drezynami. Zawsze z nimi powinien być jakiś opiekun.

Korzystając z przejażdżek należy zawsze stosować się do zaleceń obsługi. Zabronione jest wysiadanie i wsiadanie do drezyn w czasie jazdy. Nie wolno się wychylać. Powinno się również pamiętać o kulturze w czasie jazdy i tym, by nie przepychać się w kolejce do drezyny. Organizatorzy zadbają oto, by nie było przepychanek i każdy mógł bez przeszkód skorzystać z turystycznych przejazdów.

Zabronione jest ustawianie stoisk handlowych bez wiedzy i zgody organizatora imprezy. Właściciele stoisk handlowych, które zostały ustawione na rampie kolejowej zobowiązani się do odpowiedniego ich zabezpieczenia, w szczególności do uniemożliwienia zejścia z wysokiej krawędzi rampy kolejowej bezpośrednio na torowisko.

Zabrania się przebywania na terenie imprezy osób będących pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu pikniku będą poproszone o opuszczenie terenu imprezy.

::rysunek:torowisko091.jpg@Tak wygląda przejście przez torowisko::

Autor: Stanisław Stadnicki.
Publikacja tekstu: Piątek, 4 września 2009r. godz.: 13:08. Nr wydania: 93/2009

Dziękujemy za lekturę tego tekstu. Możesz teraz wrócić do wyboru aktualności.

Polecamy teksty na podobny temat

Następne teksty:

Poprzednie teksty:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki