Kalendarium budowy Magistrali Podsudeckiej

Budowa Magistrali Podsudeckiej trwała 32 lata. Linia kolejowa mająca połączyć uprzemysłowione miasta Przedgórza Sudeckiego z kopalniami na Śląsku była projektowana już od początku lat 40-tych XIX wieku. O ile początkowe prace budowlane w okolicy Jaworzyny Śląskiej były wykonywane szybko, o tyle budowa traktu, zwłaszcza w rejonie Nysy i Koźla, na wiele lat została skutecznie opóźniona przez niechętne kolei, władze wojskowe.

II wojna światowa nie oszczędziła Magistrali. Zniszczone na prawie całej długości torowisko naprawiano blisko 2 lata. O ile na odcinku do obecnej granicy woj. opolskiego z dolnośląskim udało się w pełni odbudować dwa tory, o tyle odcinek dolnośląski pod tym względem nie jest komplety i w kilku miejscach ruch pociągów odbywa się jednotorowo.

W latach 70-tych ubiegłego wieku przeprowadzono jak dotąd ostatni, duży remont linii kolejowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki