Test wiedzy o Magistrali Podsudeckiej

Test wiedzy sprawdza, ile wiesz o linii kolejowej 137. Pytania mają charakter ogólny: dotyczą historii linii, lokomotyw i stacji. Już teraz rozwiąż test i sprawdź, jak dobrze znasz naszą ukochaną linię kolejową.

Test wiedzy jest w 100% anonimowy. Nie pobieramy i nie wiemy o tym, kto rozwiązywał test (w sensie personalnym). Jednak liczymy wyniki, aby podać średnią. Sprawdź, jak dużo wiesz o linii numer 137. Na każde zadane poniżej pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Rozwiąż test

1 - W którym roku ukończono budowę Magistrali Podsudeckiej?

2 - Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

3 - Kiedy dobudowano drugi tor na całej długości Magistrali Podsudeckiej?

4 - Na której stacji Magistrali Podsudeckiej wysiadł Adolf Hitler w czasie anszlusu Kraju Sudeckiego?

5 - Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

6 - Który dworzec przypomina swoim kształtem lokomotywę?

7 - Która z wymienionych stacji/przystanków jest położona najdalej od Katowic patrząc na kilometraż linii numer 137?

8 - Na peronie której stacji można zobaczyć figurę Św. Katarzyny, patronki kolejarzy

9 - Która z poniższych stacji była dawniej największą stacją węzłową, to znaczy odjeżdżały z niej (lub przejeżdżały przez nią) pociągi w największej liczbie kierunków? Przykładowo Prudnik ma trzy kierunki: Nysa, Koźle oraz Krapkowice/Gogolin.

10 - Na której z poniższych stacji w ostatnich 7 latach nie zatrzymał się żaden pociąg dalekobieżny/pośpieszny/TLK?

11 - Który z podanych poniżej dworców został zbombardowany i całkowicie zniszczony w czasie II wojny światowej?

12 - Który odcinek jest najstarszym fragmentem Magistrali Podsudeckiej?

13 - Ile stacji lub przystanków, na których zatrzymują się pociągi na Magistrali Podsudeckiej ma w swojej nazwie słowo NOWA? (nie są zaliczane posterunki odgałęźne jak np. Nowa Wieś pod Kędzierzynem)

14 - Która z lokomotyw przypuszczalnie nigdy nie kursowała po torach Magistrali Podsudeckiej?

15 - W którym miejscu Magistrala Podsudecka przechodzi najbliżej granicy z Czechami?

Jeśli wypełniono wszystkie pola - przejdź do sprawdzania wyników.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki