Dodano: Sobota, 27 czerwca 2015r. godz.: 11:12. Nr wydania: 388/2015

Co dalej z koleją? Spotkanie u Burmistrza Głubczyc

W dniu 23.06.2015r. z inicjatywy Burmistrza Głubczyc w Urzędzie Miejskim w Głubczycach odbyło się spotkanie poświęcone kontynuacji działań związanych przywróceniem sprawności technicznej nieczynnej linii kolejowej z Głubczyc do Racławic Śl. i uruchomieniu kolejowego ruchu turystycznego w obrębie powiatów głubczyckiego i prudnickiego.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób, byli to przedstawiciele Gminy Głubczyc, Głogówka, Starostwa Powiatowego Głubczyc i Prudnika, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kolei z Racławic Śl. Spotkanie otworzył z-ca burmistrza Głubczyc przypomnieniem krótkiej historii kolei w Głubczycach.

Kolej w Głubczycach istniała od 1855r. Linia kolejowa nr 294 od Głubczyc do Racławic Śl. została otwarta 15 sierpnia 1876r. i stacja Głubczyce stała się stacją węzłową. Kolej funkcjonowała bez przerwy do 02 kwietnia 2000r., kiedy to odjechał ostatni pociąg i ruch kolejowy z Głubczyc do Racławic Śl. został wstrzymany. Szlak kolejowy Baborów- Racławice Śl. zamknięto 02.12.2013r. 15 sierpnia 2016r. upłynie 140 lat kolei na ziemi prudnickiej.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 13.05.2015r. wpisał linię 294 wraz z istniejącą infrastrukturą do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Dyskusja na spotkaniu dotyczyła nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej z Racławic Śl. do Głubczyc na cele związane z kolejowym ruchem turystycznym, co może wpłynąć na ożywienie regionu. Postanowiono wystąpić do Dyrekcji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe w Opolu o: udostępnienie protokołu przeglądów technicznych torowiska, mostów, wiaduktów i przepustów kolejowych i określenie kosztów przywrócenia i utrzymania linii dla ruchu turystycznego.

Po otrzymaniu tych informacji od PKP PLK S.A. sprawa nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej nr 294 będzie przekazana pod obrady Rad Miejskich.

Obecnie od 2003r. na nieczynnym przystanku kolejowym Ściborzyce Małe na linii Głubczyce - Racławice Śl. raz do roku w sierpniu odbywa się Harcerski Piknik Kolejowy ŚCITOR . Od 2008r. na stacji Racławice Śl. odbywa się co roku dwudniowy piknik kolejowy pod hasłem KOLEJĄ PO POGRANICZU POLSKO-CZESKIM organizowany przez Miłośników Kolei Racławice Śl. Wszystkich miłośników kolei zapraszamy do uczestnictwa w tych imprezach.

Obraz: ekspedycjaglubczyce.jpg

Była ekspedycja kolejowa w Głubczycach to dziś magazyny i budynek mieszkalny

Autor: Piotr KOpczyk - Stow. Miłośników Kolei Racławice.
Publikacja tekstu: Sobota, 27 czerwca 2015r. godz.: 11:12. Nr wydania: 388/2015

Dziękujemy za lekturę tego tekstu. Możesz teraz wrócić do wyboru aktualności.

Polecamy teksty na podobny temat

Następne teksty:

Poprzednie teksty:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie © Stanisław Stadnicki 2005-2024
Powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie treści serwisu KolejPodsudecka.pl jest zabronione.
Serwis KolejPodsudecka.pl jest internetowym dziennikiem wpisanym do rejestru Dzienników i Czasopism

  • WebInspiracje
  • Stanisław Stadnicki